Ochrana osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údaju (dále jen „zásady“) členů věrnostního programu VěrKa (dále jen „VěrKa“) nebo Bodkarta upravují v souladu se
všeobecnými podmínkami členství VěrKa nebo Bodkarty pravidla zpracování údaju zákazníků spotřebního družstva Jednota Nová Paka se sídlem Kotíkova
1817, 509 01 Nová Paka zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl DrXVIII, vložka 260 nebo COOP Beskydy, spotřební družstvo, se sídlem Tovární 13, 737 19, Český Těšín zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr. XXIII, vložka 188 a členů věrnostního programu.
Do Věrnostního programu jsou zpracovávány údaje uvedené jeho členem v přihlášce a údaje související s členstvím ve Věrnostním
programu, zejména údaje o nákupních zvyklostech a údaje o čerpání výhod Věrnostního programu (dále jen „Údaje“).
Údaje jsou poskytovány společností Jednota s.d. Nová Paka nebo COOP Beskydy, spotřební družstvo za účelem jejich zařazení do databáze Věrnostního programu, účastí ve
Věrnostním programu, zasílání marketingových nabídek a sdělení týkajících se Věrnostního programu anebo zboží a služeb společnosti
Jednota s.d. Nová Paka nebo COOP Beskydy, spotřební družstvo a jejích smluvních partnerů. Člen může být kontaktován jakýmikoli komunikačními prostředky.
Údaje a souhlas s jejich zpracováním jsou poskytovány dobrovolně a pouze na dobu účasti člena ve Věrnostním programu.
Podmínkou členství je poskytnutí úplných a pravdivých údajů požadovaných v přihlášce do Věrnostního programu. V případě změny
osobních údajů je člen povinen tuto změnu bezodkladně oznámit společnosti Jednota s.d. Nová Paka nebo COOP Beskydy, spotřební družstvo prostřednictvím vedoucích
zaměstnanců prodejen, prostřednictvím webových stránek www.regionprotebe.cz nebo písemně do sídla spolecnosti.
Souhlas se zpracováním údajů může být kdykoliv odvolán. Odvoláním souhlasu se zpracováním některého z údaju označených v prřhlášce
do Věrnostního programu jako povinné zaniká členství ve Věrnostním programu.
Údaje jsou zpracovávány výhradně společností Jednota s.d. Nová Paka nebo COOP Beskydy, spotřební družstvo a zpracovateli jí určenými.
Aktuální informace o všech zpracovatelích jsou dostupné na internetové stránce www.regionprotebe.cz.
Po dobu účasti ve Věrnostním programu má člen právo na informace o zpracování jím poskytnutých osobních údaju, zejména právo žádat
společnost Jednota s.d. Nová Paka nebo nebo COOP Beskydy, spotřební družstvo  a jí určené zpracovatele osobních údaju o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování,
provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údaju a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Člen Věrnostního programu může svá práva uplatnit písemnou žádostí na výše uvedenou adresu společnosti Jednota s.d. Nová Paka nebo COOP Beskydy, spotřební družstvo.
Údaje jsou zpracovávány a souhlas s jejich zpracováním je udělován v souladu s Všeobecnými podmínkami členství věrnostního programu VěrKa nebo Bodkarta v souladu s právními předpisy